MENÜ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

 

 

 

Törökszentmiklós, 2021.12.17. Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. PANNON BREEDING PROGRAM

SAJTÓKÖZLEMÉNY

LEZÁRULT „A PANNON RÉGIÓ NÖVÉNYEINEK GENETIKAI HASZNOSÍTÁSA” (GINOP 2.2.1-15-2017-00042) C. PROJEKT

A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. vezette kutatás-fejlesztési és innovációs konzorcium sikeres projektet valósított meg a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében. „A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása” című, GINOP-2.2.1-15-2017-00042 azonosítószámú projekt az Európai Unió és a Magyar Kormány 1,604 milliárd forint támogatásával valósult meg 2017 augusztus és 2021 december között.

A több helyszínen megvalósuló, négy éves kutatási folyamatban a Konzorciumvezető Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. mellett a Debreceni Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Gabonakutató Nonprofit Kft. és a Soproni Egyetem vett részt. A megvalósítás több, mint 4 éve során, összesen mintegy 160 fő kutató, szakértő és segítő személyzet, 22 kutatási téma mentén fejtette ki tevékenységét. A projekt fő célja az volt, hogy a klímaváltozáshoz adaptálható, a száraz-kontinentális éghajlaton elterjeszthető fajok, fajták termeszthetőségét megalapozza A kutatási folyamatokba bevont növények, az új technológiák és módszerek mindegyike a Pannon régió növényei genetikai állományának megőrzését és fenntartását hivatottak szolgálni. A projekt által priorizált ipari (alkalmazott) kutatási, kísérleti fejlesztési irányok és a későbbi felhasználási területek az alábbiak voltak: Zöldfelületi gazdálkodás, Érzékeny területek szántóföldi hasznosítására alkalmas növények genetikai kutatása, Fitoremediációs és energianövények, Hatóanyagáért termesztett növények, Növényvédelem és Informatikai kutatói együttműködés, Agrárökonómia.

A projekt keretében erősödött a hazai kutatás-fejlesztési infrastruktúra: Tudáspark és kutatói Törzsültetvény, a növények előnevelését szolgáló Üvegházi infrastruktúra és gépészeti fejlesztések, kutatási célokat szolgáló öntözőhálózat épült ki. Eszközbeszerzések során kutatási célokat szolgáló gépek, berendezések, méréseket szolgáló és laboratóriumi eszközök kerültek beszerzésre. A kutatási folyamatokat elősegítették továbbá a beszerzett anyagok, vegyszerek, kis értékű eszközök. A projekt a kutatók személyi jellegű költségeit, a kutatók együttműködését támogatta, valamint speciális szolgáltatások igénybe vétele segített elérni a projekt által kitűzött célokat.

A projekt eredményeként egyedülálló együttműködési hálózat jött létre a magyar agrár kutatás-fejlesztési szektorban, továbbá tucatnyi új, piacosítható termék, módszer, technológia keletkezett, amelyek a következő években érik el árbevétel növelő hatásukat a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt-nél. A Konzorciumvezető szervezetnél a projekt hatásaként nő majd a kutatás-fejlesztésre fordítandó ráfordítások összege, amely a jövőt tekintve erősíti a vállalkozás piaci pozícióit.

További információk:

Várhelyi Andrea projekt koordinátor (Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.)
web: www.tmrt.hu
tel: +36 30 4902088
e-mail: varhelyi.andrea@pannonbreeding.hu