MENÜ

Pannon Régió Növényeinek Genetikai Hasznosítása GINOP 2.2.1-15 2017-00042

PB kép1
PB kép2
szechenyi_2020_erfa_infoblokk

A konzorcium „A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása” címmel 2016. szeptember 30-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz és a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a GINOP-2.2.1-15 program keretében.

A konzorciumi formában megvalósuló projekt több mint 1,6 Mrd Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A konzorcium vezetője a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt., a konzorcium tagjai továbbá a Debreceni Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézete.
A program teljes költségvetése 1.902.239.337 Ft. A támogatás mértéke a benyújtott pályázat alapján 1.604.232.583 Ft. A fennmaradó 298.006.754 Ft a TM Zrt. vállalt hozzájárulása a projekt sikeréhez. A támogatás intenzitása 84,33%.
A projekt 2017. augusztus 11-én kezdődött és 2021. december 29-ig tart. A projekt megvalósítása során a 22 kutatási téma, és kutató csoport a fenti célt szem előtt tartva összesen 160 fő kutató és technikai személyzet bevonásával olyan növényekkel kísérletezik, és olyan technológiákat, módszereket fejleszt, amelyek a Pannon régió növényeinek genetikai állományát hivatottak megőrizni és fenntartani, figyelembe véve az értékesítési lehetőségeket is. A kutatások a törökszentmiklósi Tudásközponton kívül a konzorciumi tagok telephelyein és kijelölt kutatási területein történnek.

A pályázatban benyújtott program 6 fontos célkitűzés köré épül.
1. Zöldfelület gazdálkodás: a projekt eredményeként fás szárú, évelő lágyszárú, egynyári fajták olyan szelektált állománya születik meg, mely szárazságtűrése és sótűrése következtében a degradált területek rekultivációjában sikerrel alkalmazható.

2. Érzékeny területek szántóföldi hasznosítására alkalmas növények genetikai kutatása: olyan növények genetikai vonalainak meghatározása, melyek alkalmasak érzékeny ökológiájú szántóföldi növénytermesztésre.

3. Fito-remediáció és energianövények, talaj-remediáció: az alprogram legfontosabb feladata a leghatékonyabb fajok kiválasztása és módszerek kidolgozása a szennyezett talajok kezelésére, fitoremediációs és környezetkémiai vizsgálatok segítségével.

4. Hatóanyagáért termesztett növények: az alprogram lényege az elsősorban hazai (őshonos és legalább 20 éve termesztett idegen eredetű), valamint néhány introdukált gyógynövényfaj génforrásként történő hasznosítása.

5. Növényvédelem – Informatika: az alprogram célja, hogy a hazai kertészeti kutatómunkában eddig nem alkalmazott, új módszer, a kutatói csoportok célirányos, informatikával támogatott innovációs együttműködése jöjjön létre. Ez a maga nemében itt Magyarországon egyedi kezdeményezés, és mint ilyen, újszerűségével a kertészeti kutatásmódszertan úttörője lehet.

6. Agrárökonómia: A kutatás a projekt agrárgazdasági megalapozását hivatott elvégezni. Egyrészről célja, hogy a tervezett kertészeti termékekre való fogyasztói igényeket felmérje, illetve meghatározza azt a fogyasztói piacot és szegmenst, amelyben értékesíthetők, valamint feltérképezze a lehetséges értékesítési csatornákat.

A projekt folyamán az alábbi feladatok, beruházások, fejlesztések valósultak meg:

• Kutatási infrastruktúra kialakítása: A Tudáspark Laborépületét a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. területén alakítják ki egy meglévő épület felújítása, átépítése által.

• A Tudáspark részeként egy 500 m2-es klímaház felújítása, kutatási eszközök, laboreszközök és gépek beszerzése is megvalósul. A klímaházban a különböző klimatikus viszonyokat fogjuk majd modellezni, ami több kutatási téma alapjául szolgál majd.

• A kutatást szolgáló konténertelep és fajtaválaszték helyének kialakítása, bemutatókert létrehozása szintén a Tudáspark részeként valósul meg az előbb említett két épület szomszédságában.

• Informatikai háttér megteremtése

• Növényvédelmi rendszer felállítása

A projekt másik fontos célja a magyar növények genetikai forrásainak piacosítása, elsősorban olyan területeken, amelyeknek a klímája hasonló a Pannon régió klímájához.

A célterület a FÁK országok közép-ázsiai része, amely összesen mintegy 3.500.000 km2 területet jelent. Mivel a célterület nem teszi lehetővé a hagyományos hasznosítási módszereket, ezért a kutatások azon fejlesztési területekre is kitérnek, hogy milyen feltételekkel lehet hasznosítani a magyar növények génállományát más éghajlati és környezeti körülmények között (pl: talaj szikesedése, radioaktív és nehézfém-szennyezettség, olaj szennyezettség).

A Közép-Ázsiában a régi „selyemút” mentén fekvő városok jelentős gazdasági, demográfiai fejlődésnek indulhatnak. Ez a fejlődés szükségessé teszi a társadalom életszínvonalát javító beruházásait (parkok, erdősávok, zöldfelületek létesítése). A programunk ebben a folyamatban is segítséget nyújthat a régiónak.