MENÜ

Lovászat

Társaságunk ménesének jelenleg is az impozáns szenttamási kastélyhoz tartozó istállóépületek adnak otthont.

A Szenttamási ménes angol telivér fajtájú lovakra specializálódott, melyeket a világ leggyorsabb lovaiként tartanak számon, de négy kancával a világ legnagyobb lófajtája, a shire is képviselteti magát. Míg az angol telivéreket tenyésztjük, trenírozzuk és galopp versenyekben futtatjuk, addig a shire-eket elsősorban erzsébet hintóba fogva sétakocsikázásra használjuk. Jelenleg a ménes 34 lóból áll. Tenyészkancáinkat elsősorban Angliából importáltuk, és szigorú szelekciós elvek alapján választottuk ki tenyésztésre. Őket évről-évre az ország legjobb fedezőménjeihez párosítunk. A csikók másfél éves korukban az anyakanca istállóból a versenyistállóba kerülnek, ahol megkezdik a felkészülést a galopp versenyekre. Két éves korukban már indulhatnak a nyeretlen kétévesek versenyében. A sikeres lovakat versenykarrierük befejeztével tenyésztésbe vesszük, míg a gyengébb képességűeket hobbi célra értékesítjük. A tréning egy erre a célra kialakított, ellipszis alakú, 1600 méter hosszú homokos galopp tréningpályán zajlik, míg a versenyek a budapesti Kincsem Parkban.

Az istállóépület oldalába létesített lótemetőbe, ménesünk legsikeresebb lovait – így többek között Turbo, Muskátli és Donatesso –hantoltuk el. 2001-től folyamatosan nagy gondot fordítunk az állomány vérfrissítésére, többek között Angliából, Németországból és Lengyelországból vásároltunk lovakat. Társaságunk lótenyésztési ágazata elsősorban sportcélokat szolgál. A galopp versenysportban lovaink jelenleg is kimagasló eredményeket érnek el hétről hétre. Emellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a lovas sport hagyományainak ápolására, lehetőséget teremtve a lovak megismerésére.

A gyönyörű kastély és annak környezete kiválóan alkalmas idegenforgalmi célokra is.

TM. Lovászat 2
TM. Lovászat
TM. Lovászat3

A szenttamási ménes története

Alapítás

A lótenyésztés hagyománya az 1820-as évekre nyúlik vissza Szenttamáson. Ezekben az időkben azonban csak félvér és hidegvérű lovak uralták a birtokot.

A Szenttamási Állami Gazdaság 1963-ban alapította meg Szenttamás-Imremajorban telivér ménesét. Az Állami Gazdaságot ekkor Rideg György vezette. Ez idő tájt valamennyi telivér ménes a Dunántúlon volt. A Tiszántúlon fekvő Szenttamás azonban kedvező adottságokkal rendelkezett és a gazdaságban a lótenyésztésnek már hagyománya is volt. A Kastély környéke kiváló elhelyezésül szolgált – s szolgál ma is – a ménesnek, amely idegenforgalmi szempontból is indokolttá tette létrehozását.
A ménes alapítóinak elképzelése volt, hogy külföldről – kezdetben elsősorban az NDK-ból és a Szovjetunióból – szerzik be az anyakancákat, amelyeket bevált hazai ménekkel szándékoztak párosítani.

Történelmi eseménynek számított, amikor az első anyakanca szállítmány 1963.

karácsonyán, vasúton Kétpó állomásra megérkezett NDK-ból. Ezen import lovakat Laky Ferenc az Országos Lótenyésztési Felügyelőség főelőadója választotta ki, mint a későbbiek folyamán igazolódott, rendkívül sikeresen.

1964 októberében a Szovjetunióból nyolc, decemberben az NDK-ból további tíz ló érkezett. Az NDK behozatalból kiemelendő a Muskátlit adó Messalina, a család késői képviselői Muszlin és Művésznő.

1966. novemberi beszerzés bizonyult a legszerencsésebbnek, hiszen ekkor került a ménesbe a kétszeres derbynyerő Seebirk, illetve a legjobb szovjet ménesben, Voszhodban tenyésztett Avance. Ekkor kevés hozzá mérhető ló futott középtávon, a magyar pályán. Az NDK-ban tenyésztett és onnan vásárolt telivérek magyar színekben nemzetközileg is kiváló teljesítményeket nyújtottak.

Üröm az örömben, hogy ekkor a lovak még nem szenttamási színben versenyezhettek. Seebirk-et külföldiek kettő millió forintért akarták megvásárolni, de nem volt eladható. A Földművelésügyi Minisztérium – amelynek ekkor a feladatkörébe tartozott a méngazdálkodás – 2,4 millió forintért vásárolta meg, azzal a kikötéssel, hogy Seebirk Bábolnára kerül és 3 év múlva kaphatja vissza Szenttamás. A három évből tíz év lett.

Saját tenyésztés

Az első fedezőmén Roppant volt. A következő mének, Iharos, Direktor és Fapipa is megfeleltek a „bodenstanding”, azaz a röghöz kötött elvnek, mind magyar kancától származtak. Nostredamus Szenttamásra kerülésének eredménye, hogy a szenttamási valamennyi mén közül az ő ivadékainak volt a legmagasabb az átlag hendikepszáma.

Az első sikerek

1965-ben született Muskátli, nagyversenyt nyert 1967. december 17-én. A ménes életében ez kiemelkedő jelentőségű dátum. Emellett pályafutása során győzött a legnagyobb kétéves versenyekben, majd megnyerte a Magyar Kanca Díjat, a Gróf Széchenyi István Emlékversenyt, a Ménesek Nagydíját (ma Lovaregyleti Díj) és a Budapest Díjat.

1970. január 1-jén az addig önálló Csorbai, Surjányi, Szenttamási Állami Gazdaságok összevonásával létrehozták a Törökszentmiklósi Állami Gazdaságot. Az új gazdaság három kerületre tagolódott, melynek szenttamási kerületének élére ifjú Babochay Györgyöt nevezték ki, aki egyben a ménesért is felelt.

1972-ben a Lósport Vállalatot Magyar Lóverseny Vállalattá alakították. Célja, hogy azonos érdekeltséget biztosítson a tenyésztőknek és a futtatóknak egyaránt. Az alapításhoz a mezőgazdasági és élelmezési miniszter, a volt Lósport Vállalat objektumait és eszközeit adta, míg hat versenylótenyésztő nagyüzem – Bábolna, Szenttamás, Orosháza, Somogysárd (Kutas) és Rádiháza (Bak) pedig a versenylovak mindenkori biztosítására írt alá kötelező nyilatkozatot a Társasági Szerződésben. Ezáltal megnőtt a ménesek érdekeltsége és a változások a minőség irányába mozdultak. Emellett a futtatások elszámolásában és a tenyésztői támogatásokban is jelentős változás állt be. Az új versenyeztetési rendszerben megvalósult a Szenttamási Ménes álma, hogy a lovakat saját színeikben, az általuk kiválasztott idomár keze alatt indíthassák, így a Szenttamási Ménes országos hírűvé vált.

1972-ben a szenttamási idomárok:
– Horák János, Nagykunsági istálló
– Keszthelyi István, Szenttamási istálló
– Kiss József, Imremajori istálló
– Mátyus György, Szolnoki istálló

A legnagyobb eredmények

A saját tenyésztésű telivérek az 1970-1980-as években érték el a legnagyobb eredményeket.

1970 őszére a ménes szakított azzal a korábbi elképzeléssel, hogy kizárólag hazai ménekkel fedeztet. Az olasz Savio egy évig fedezett Szenttamáson, ekkor született Gemini. Indikatort a rendkívüli Aréna, valamint két kanca, Buche és Terilén tette híressé.

1972-től a versenypályán egy-egy versenynap fődíját egy ménesről nevezik el. A mai napig megrendezésre kerül a Szenttamási Díj, amely általában májusra esik, ezzel a kitüntető címmel is elismerve a ménesben folyó magas színvonalú tenyésztői munkát.

Az 1980-as években jelentős hazai és nemzetközi sikerek következtek. 1980-ban Aréna győzött a Magyar Derby-n, majd a Kincsem díjban is. Rustan – Imperial egyik fia – bérbe került Szenttamásra, megnyerte a magyar St.Legert és a Millenniumi Díjat.

Aréna (Indikátor-Ara) 1980-ban a Magyar Derby mellett a Váci, a Nemzeti és a Kincsem Díjat is megnyerte.

1981-ben Rustantól származott a Nemzeti díj első négy, a Magyar Derby első három helyezettje. Turbó a Magyar Derby mellett az osztrákot is megnyerte. Győzelme óta magyar ló Bécsből nem hozott haza „kék szalagot”. Az osztrák St.Legerben Turbó és Arszlán végzett az első két helyen. A futamot követően Arszlánt egy német futtató megvette, Turbó pedig bérletként szintén a németekhez került. Turbó a nyugat-német Gr versenyekben – több mint 80.000 DM-t nyert – elért eredményei figyelemreméltóak.

A ménes ekkori egyeduralmát mutatja az is, hogy az 1981-es Magyar Derby hét indulója közül, öt Szenttamáson született, és a szezon húsz kiemelt versenyéből tizenhármat a ménes lovai nyertek.

1983 újabb – sajnos negatív – fordulatot hozott a ménes életébe. A kormányzat megszüntette az Országos Lótenyésztési Felügyelőséget, ezzel megvonta a ménutánpótlásra szánt devizakeretet. A pénztelenség miatt jó ménhez nem lehetett hozzájutni.

Turbó 1985-ben került vissza Szenttamásra. Öt idényben fedezett, ivadékai tudásban messze elmaradtak mögötte. Ennek ellenére, mivel kemény, hasznos versenyzők voltak, 1989-ben apamén sampionátust szereztek apjuknak, Turbónak.

Az 1990-es években a lóversenyzés többségi tulajdonosa a Szerencsejáték Rt. lett, Törökszentmiklós kivette vagyoni hányadát és megszűnt az eredményes közös vállalati tagság. A ménes az egyre nehezebb pénzügyi helyzet ellenére sem akart lemaradni és javítani kívánta helyzetét. A mének ekkor: Surdut, Ukaab, Timoteo, Baby Bourbon, Jolly Groom, Mansooree, Vell Directed, Alhamad. Ez időben több mén fordult meg a ménesben, mint bármikor és bárhol egy évtized alatt.

1994-ben Muscadin (Turbó-Muszlin) a Magyar Derbyn harmadik helyezett lett.
Martinien (Ukaab-Melitta) 1996-ban megnyerte a kiemelt Kozma Ferenc Emlékversenyt, aki mögött ebben az évben szintén egy szenttamási ló, Komár (Artist-Komédia) végzett.
1997-ben Martinien pályarekordot állított fel a Kincsem Parkban 1300 méterre.
1998-ban újabb siker következett a Szenttamási ménes életében. A Magyar St.Leger-t Grémium nyerte.

Donatesso Lengyelországból került Szenttamásra. A mén második volt a lengyel kétévesek között. Megnyerte a Nemzeti Díjat és az Alagi Díjat és második lett a Derbyben.

Jelenleg a tenyész istállóban olyan kiváló képességű egykori versenylovak állnak, mint Black Pepper, Three Robins, Run The Red Light, vagy a hároméves korában klasszis versenyek sorát nyerő, Miss Turpan, akinek immáron lánya, Merci Star tartja lázban a lóversenyzés rajongóit.

n127953345319_n
n1303896088csiko_k
n1303896144shire_men_k