MENÜ

SAJTÓANYAG A PANNON RÉGIÓ NÖVÉNYEINEK GENETIKAI HASZNOSÍTÁSA GINOP 2.2.1-15

A konzorcium „A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása” címmel 2016. szeptember 30-án pályázatot nyújtott be az Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs hivatalhoz a GINOP program keretében. A program több mint 1,6 Mrd Ft. vissza nem térítendő támogatást kapott.

A konzorcium vezetője a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági ZRt., a konzorciumi tagjai pedig a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kara, a Gabonakutató Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrár Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete.

A program teljes költségvetése 1.902.239.337 Ft. A támogatás mértéke a benyújtott pályázat alapján 1.604.232.582 Ft. A fennmaradó 298.006.754 Ft a TM Zrt. vállalt hozzájárulása a projekt sikeréhez.

A projekt 2017. augusztus 18-án kezdődött és 2021. szeptember 30-ig tart. Az elkövetkező 4 év során a 22 kutatási téma, és kutató csoport a fenti célt szem előtt tartva összesen 160 kutató bevonásával olyan növényekkel kísérletezik, és olyan technológiákat, módszereket fejleszt, amelyek a Pannon régió növényeinek genetikai állományát hivatottak megőrizni és fenntartani

A pályázatban benyújtott program 6 fontos célkitűzés köré épül.

1. Zöldfelület gazdálkodás: a projekt eredményeként fás szárú, évelő lágyszárú, egynyári fajták olyan szelektált állománya születik meg, mely szárazságtűrése és sótűrése következtében a degradált területek rekultivációjában sikerrel alkalmazható.

2. Érzékeny területek szántóföldi hasznosítására alkalmas növények genetikai kutatása: olyan növények genetikai vonalainak meghatározása, melyek alkalmasak érzékeny ökológiájú szántóföldi növénytermesztésre.

3. Fito-remediáció és energianövények, talaj-remediáció: az alprogram legfontosabb feladata a leghatékonyabb fajok kiválasztása és módszerek kidolgozása a szennyezett talajok kezelésére, fitoremediációs és környezetkémiai vizsgálatok segítségével.

4. Hatóanyagáért termesztett növények: az alprogram lényege az elsősorban hazai (őshonos és legalább 20 éve termesztett idegen eredetű), valamint néhány introdukált gyógynövényfaj génforrásként történő hasznosítása.

5. Növényvédelem – Informatika: az alprogram célja, hogy a hazai kertészeti kutatómunkában eddig nem alkalmazott, új módszer, a kutatói csoportok célirányos, informatikával támogatott innovációs együttműködése jöjjön létre. Ez a maga nemében itt Magyarországon egyedi kezdeményezés, és mint ilyen, újszerűségével a kertészeti kutatásmódszertan úttörője lehet.

6. Agrárökonómia: A kutatás a projekt agrárgazdasági megalapozását hivatott elvégezni. Egyrészről célja, hogy a tervezett kertészeti termékekre való fogyasztói igényeket felmérje, illetve meghatározza azt a
fogyasztói piacot és szegmenst, amelyben értékesíthetők, valamint feltérképezze a lehetséges értékesítési csatornákat.

A projekt folyamán az alábbi feladatok/beruházások/fejlesztések valósulnak meg

• Kutatási infrastruktúra kialakítása: A Tudáspark Laborépületét a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. területén alakítják ki egy meglévő épület felújítása, átépítése által.
• A Tudáspark részeként egy 500 m2-es klímaház felújítása, kutatási eszközök, laboreszközök és gépek beszerzése is megvalósul. A klímaházban a különböző klimatikus viszonyokat fogjuk majd modellezni, ami több kutatási téma alapjául szolgál majd.
• A kutatást szolgáló konténertelep és fajtaválaszték helyének kialakítása, bemutatókert létrehozása szintén a Tudáspark részeként valósul meg az előbb említett két épület szomszédságában.
• Informatikai háttér megteremtése
• Növényvédelmi rendszer felállítása

A projekt másik fontos célja a magyar növények genetikai forrásainak piacosítása, elsősorban olyan területeken, amelyeknek a klímája hasonló a Pannon régió klímájához.

A célterület a FÁK országok közép-ázsiai része, amely összesen mintegy 3.500.000 km2 területet jelent. Mivel a célterület nem teszi lehetővé a hagyományos hasznosítási módszereket, ezért a kutatások azon fejlesztési területekre is kitérnek, hogy milyen feltételekkel lehet hasznosítani a magyar növények génállományát más éghajlati és környezeti körülmények között (pl: talaj szikesedése, radioaktív és nehézfém-szennyezettség, olaj szennyezettség).

A Közép-Ázsiában a régi „selyemút” mentén fekvő városok jelentős gazdasági, demográfiai fejlődésnek indulhatnak. Ez a fejlődés szükségessé teszi a társadalom életszínvonalát javító beruházásait (parkok, erdősávok, zöldfelületek létesítése). A programunk ebben a folyamatban is segítséget nyújthat a régiónak.

További információk:

Magyar Nikolett
mobil: +36 30 519 5562
e-mail: magyar.nikolett@tmrt.hu